logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Sjømilitære Samfunn ønsker med dette å uttrykke vår sympati med Sjøforsvaret etter havariet til KNM Helge Ingstad torsdag 8. november.

Det har gjort dypt inntrykk på oss alle å være vitne til ulykken og spesielt slik den er blitt fremstilt gjennom media. Havariet har skapt krevende utfordringer for Sjøforsvaret og andre deler av Forsvaret. Heldigvis gikk det relativt bra med besetningsmedlemmene, og vi fikk demonstrert besetningens handlingskompetanse i etterkant av kollisjonen.

Sjefen for Sjøforsvaret har sammen med øvrig ledelse i Sjøforsvaret og Marinen stått frem på en meget troverdig og ærlig måte i denne meget vanskelige situasjonen – både ifm selve havariet og i de påfølgende dagene. Det er utvist godt lederskap fra ledelsen i Sjøforsvaret der vi har sett lojalitet nedover i organisasjonen med varme og omsorg for den involverte besetningen. En har også evnet å skjerme de involverte på en god måte. Vi har samtidig lagt merke til at de i Sjøforsvaret som har stått frem i media etter ulykken har gjort dette på en informativ og profesjonell måte uten å spekulere i hvordan en slik kollisjonen kunne inntreffe.

Vi registrerer at Sjef Sjøforsvaret har besluttet å iverksette en intern undersøkelse etter denne hendelsen med henblikk på å gjennomgå og eventuelt forbedre Sjøforsvarets rutiner og instrukser parallelt med politietterforskningen og undersøkelsene til Statens Havarikommisjon. Det samme ble gjort etter havariet til KNM Oslo for nesten 25 år siden, og dette er fornuftig med henblikk på å trekke lærdom av hendelsen.

Sjømilitære Samfunds medlemmer er dypt berørt av havariet til KNM Helge Ingstad. Vi følger med stor innlevelse og medfølelse det videre arbeidet med å ta vare på besetningen og berging av fartøyet som nå er på gang. Er det noe Sjømilitære Samfund kan bidra med i denne situasjonen så stiller vi gjerne opp.

Bjørn Egenberg

Kommandør

President Sjømilitære Samfund