logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Arrangementer

På denne siden kan du se en oversikt over alle arrangementer i regi av MSOF.

Neste møte

Informasjon kommer.

Avholdte møter

2024-05-17 kl 1800 på Vollmesterboligen, Sverresborg. Samtale mellom orlogskaptein Jostein Mattingsdal og kontreadmiral p Jan Sommerfelt-Pettersen om sanitetserfaringer og samarbeide i team. Samtalen moderert av orlogskaptein Håkon Eliassen. Det blir baråpning og grilling. Egenandel kr 100. Påmelding.

2023-11-20 kl 1900. Briggen befalsmesse, Haakonsvern. Kveldsmøte med Generalforsamling og foredrag med oberstløytnant Håkon Asak om sanitetserfaringer fra Ukraina og flyevakueringen av pasienter. Møtet begynner kl 1900 den 20 november 2023 på Briggen befalsmesse. Det blir enkel servering og baråpning.

2023-06-15 Kl 1800 Samvirkesenteret i Bergen Kommune. Omvisning og foredrag om Samfunnssikkerhetens hus ved etatsdirektør Rune Bratland. Enkel servering. 11 deltagere.

2023-02-06 Kl 1830 Briggen befalsmesse, Haakonsvern. Foredrag av KK(p) Hans Petter Midttun om Situasjonen i Ukrainia. Pizza og baråpning.27 deltagere.

2021-10-21 Kl 1900 Briggen befalsmesse. Generalforsamling med 10 fremmøtte. Medlemsmøte med foredrag av orlogskaptein Bente Langedalen om det norske militære sykehuset, selvmordbomber, masseskade og evakuering fra Kabul. Pizza og baråpning. 17 deltagere.

2019-05-28 Kl 1800 Briggen befalsmesse, Haakonsvern. Ekstraordinær generalforsamling etterfulgt av vellykket grillaften. 12 deltagere.

2018-09-20 Kl 1800 Fritidsmessen Sverresborg festning, Bergen. Stabssjef for Saniteten i Sjøforsvaret, Ok Roar Størksen vil holde orientering om status Sjøforsvaret generelt og Saniteten spesielt.

2017-06-22 Kl 1900 Periskophytten, Haakonsvern. Foreningens sommermøte med generalforsamling, grilling og foredrag. Foredragsholder Kontreadmiral Jan Sommerfelt-Pettersen. Tanker omkring legers (m fl) militære utdannelse i forbindelse med Sjøkrigsskolens 200 års jubileum. 26 deltagere.

2016-06-09 Kl 1800 Periskophytten, Haakonsvern. Foreningens sommermøte med grilling og foredrag. Foredragsholder Kapteinløytnant Christopher Selnes. Operasjon Triton i Middelhavet. 37 deltagere.

2015-06-11 Kl 1900 Periskophytten, Haakonsvern. Foreningens sommermøte med grilling og foredrag. Foredragsholder orlogskaptein Roar Størksen. Han gir status i pågående omorganiseringen i Sjøforsvaret med fokus på sanitet. 35 deltagere.

2014-12-18 Kl 1900 Fritidsmessen Sverresborg festning, Bergen. Foreningens julemøte med foredrag av kapteinløytnant Christoffer Vatnar Selnes om Operasjon RECSYR. 30 deltagere.

2013-12-16 Kl 1900 Fritidsmessen Sverresborg festning. Foreningens julemøte med foredrag av major Lyder Amundsen, Comprehensive approach-Hva innebærer dette for militær sanitetsplanlegging? 35 deltagere.

2013-06-25 Kl 1900 Periskophytten, Haakonsvern. Foreningens sommermøte med grilling og foredrag. Foredragsholder orlogskaptein Ivar Austlid om Sjøforsvarets Fremskutte Traume Team i In Amenas i Algerie. 35 deltagere.

2012-12-12 Kl 1900 Vokterboligen, Sverresborg. Foreningens julemøte med foredrag av major og historiker Sven-Erik Grieg-Smith om Bjørn West. 18 deltagere.

2012-06-14 KL 1900 Periskophytten, Haakonsvern. Foreningens sommermøte med grilling og foredrag. Foredragsholder kommandørkaptein Johan Storm Munch om Fregattvåpenets Fremskutte Traume Team. 25 deltagere.

2011-12-14 Kl 1900 Vokterboligen, Sverresborg. Foreningens julemøte med foredrag av Oberstløytnant Lyder Amundsen fra Forsvarets Operative Hovedkvarter: 10 år med strategisk evakuering, erfaringer og fremskritt. Generalforsamling før foredraget og servering etter foredraget. 29 deltagere.

2011-06-16 Kl 1900 Vokterboligen, Sverresborg. Foreningens sommermøte med grilling og foredrag. Foredragsholdere var oberstløytnant Johan Storm Munch om Røde Kors sitt kirurgiske team i Libya og kapteinløytnant Øystein Tandberg om hospitering på traumemottak i Syd-Afrika. 43 deltagere.

2010-12-16 Kl 1900 Briggen. Foreningens julemøte med middag og foredrag. Foredragsholder var Kapteinløytnant Ivar Austlid, avdelingslege og Fagleder sanitet i Marinens logistikkvåpen. Tittel på foredrag: I storm og i blest - Hva må til for å fungere best? Akuttmedisin i hardt vær. 30 deltagere.

2010-06-15 Kl 1900 Periskophytten. Kapteinløytnant Christian Couillault og Kapteinløytnant Roar Størksen hold foredrag om erfaringene fra Kystjegerkommandoens deployeringer med MOT N til Afghanistan med vekt på sanitet og hendelsene i Ghowrmach i mai. 25 deltagere.

2009-12-18 Kl 1900 Periskophytten. Kapteinløytnant Atle H. Røsseland holdt er foredrag om sine erfaringer som J4MED i EUs Operasjon Atalanta i Djibouti. 26 deltagere.

2009-08-28 Kl 1800 Krikjen gård i Strandebarm, Røyrvik. Grillaften. 10 deltagere.

2009-06-25 Kl 1900 Periskophytten. Kapteinløytnantene Tommy Bøe og Torunn Utkilen, Fregattvåpenet, Kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen, Sanitetsinspektør Foredrag om piratvirksomhet og KNM Fridtjof Nansens forstående tokt til Adenbukten. 35 deltagere.

2008-12-17 Kl 1900 Periskophytten. Besøk ombord på fregatten Fridtjof Nansen og demonstrasjon av intensivambulansen KNM Kjøkøy.

2008-09-12 Kl 1900 Krikjen gård i Strandebarm, Røyrvik. Besøk av fregatten KNM Otto Sverdrup. Grillaften.

2008-05-29 Kl 1900 Periskophytten. Major og overlege Bjarte Askeland. Oppdrag Afghanistan - sivile betraktninger fra en militærlege i felt.

2007-11-29 Kl 1900 Periskophyten. Tidligere overlege og ordfører Eilert Eilertsen. En sanitetsoffiser i krig - erfaringer fra Bjørn West.

2007-06-21 Kl 1930 Periskophytten. Krigsseileren Ragnvald Hommen. Beretning fra en krigsseiler fra annen verdenskrig.

2006-12-06 Kl 1900 Periskophytten. Professor Oberst Paul Bartone, US Navy. Sanitetserfaringer i et US perspektiv.

2006-05-31 Kl 1900 Periskophytten. Første medlemsmøte.

2006-02-17 Marinens Sanitetsoffisersforening gjenopprettet.

1925 Marinens Sanitetsoffisersforening opprettet.

Arrangementer

Det er ingen arrangementer å vise i øyeblikket.