logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Medlemskap

For å bli medlem av Marinens Sanitetsoffisersforening må man være eller ha vært sanitetsoffiser eller sanitetsbefal i Sjøforsvaret.

Medlemskontingenten er 430 kr. Medlemmer av Marinens Sanitetsoffisersforening blir også medlemmer av Sjømilitære Samfund siden MSOF er en forening som er tilknyttet Sjømilitære Samfund - landets største interesseorganisasjon for Sjøforsvaret.

For å bli medlem av Marinens Sanitetsoffisersforening må man være eller ha vært utskrevet, vernepliktig eller yrkestilsatt sanitetsoffiser. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til sykepleier, lege, psykolog, tannlege, veterinær, farmasøyt, sanitetsbefal eller tilsvarende.

Foreningen er åpen for stadig tjenestegjørendeoffiserer i militære og sivile stillinger, tidligere tjenestegjørende og pensjonister.

Søknad om medlemskap stiles til styret i Marinens Sanitetsoffisersforening med skjemaet under.

Medlemmer av Marinens Sanitetsoffisersforening er samtidig medlemmer av Sjømilitære Samfund.

Søk om medlemsskap

Etter at du har registrert ditt ønske om medlemskap vil du bli kontaktet.