logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Våre fanesaker

Under vil du finne en oversikt over MSOF sine fanesaker.

Helseberedskap

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol ber om innspill til en ny melding om helseberedskap departementet holder på å utarbeide. MSOF har sendt en høring til departementet 2022-10-24.

Vi har påpekt en rekke områder hvor vår helseberedskap ikke er tilstrekkelig. I tillegg vil MSOF påpeke at helseberedskapen må i ett og alt ses i en ramme av sivil-militært samvirke. Slik er det ikke i dag.

Les hele høringen.

Vil vi nedgradere liv og helse i forsvaret av Norge

Forsvaret har besluttet å nedgradere sjefene i saniteten i Forsvaret. Saniteten blir spesielt svekket med denne beslutningen og nedgraderingen gjelder ikke generelt. Nedgraderingen vil svekke fagfeltet på svært mange måter og resultatet blir nedgradering av liv og helse for alle i Forsvaret. Nedgraderingen gir muligens en liten økonomisk besparelse, men det er svært usikkert og ikke i noe tilfelle verd prisen.

Marinens Sanitetsoffisersforening protesterer mot vedtaket og ber våre forsvarspolitikere snu beslutningen. Henvendelsen ble sendt til Forsvarsministeren og Lederen i Utenriks og Forsvarskomiteen i Stortinget den 2021-12-13.

Les vårt brev.