logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Marinens Sanitetsoffisersforening

Marinens Sanitetsoffisersforening (MSOF) er en av Sjømilitære Samfunds faggrupper. Foreningen er et nettverk for stadig tjenestegjørende og tidligere tjenestegjørende sanitetsoffiserer i Sjøforsvaret.

Marinens Sanitetsoffisersforening ble første gang etablert i 1925, men gjenopprettet den 17. februar 2006. Marinens Sanitetsoffisersforening er en selvstendig frivillig organisasjon tilsluttet Sjømilitære Samfund.

Formål

Foreningens formål er:

  • gjennom seminarer, foredrag og på annen måte å oppgradere og videreutvikle medlemmenes faglige kunnskaper.
  • å stimulere til forskning innen marinesanitet.
  • å ivareta sanitetsoffiserenes interesser.
  • etablere et nettverk av og for Marinens sanitetsoffiserer i og utenfor tjeneste.
  • gjennom selskapelig samvær å styrke samholdet og kontaktet mellom gruppens medlemmer.

Kontakt

Ta kontakt med styret per epost msof@sms1835.no

Arkiv

Klikk her for å gå til arkivet.

Arrangementer

Det er ingen arrangementer å vise i øyeblikket.